(+371) 67520930

   info@privatklinika.lv

ERAF

Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta V.Legzdiņa praksē

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra kā sadarbības iestāde darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru” ceturtās atlases
kārtas pirmās apakškārtas ietvaros 2019.gada 27.jūnijā pieņēma lēmumu par SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” projekta iesnieguma Nr.9.3.2.0/19/A/093 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta V.Legzdiņa praksē” apstiprināšanu.

Līdz ar to SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” uzsāk projekta Nr.9.3.2.0/19/A/093 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta V.Legzdiņa praksē” realizāciju.


2019.gada nogalē SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” projekta Nr.9.3.2.0/19/A/093 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta V.Legzdiņa praksē” realizācija tuvojās noslēgumam. Ir iegādātas plānotās medicīnas ierīces un datortehnika.


2020.gada februārī SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” ir pabeidzis  projekta Nr.9.3.2.0/19/A/093 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta V.Legzdiņa praksē” paredzēto medicīnas ierīču, datortehnikas un mēbeļu iegādi. Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru ģimenes ārstu praksēs. Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” ģimenes ārsta V.Legzdiņa praksē.

 

 

eraf2020