(+371) 67520930

   info@privatklinika.lv

ERAF

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/19/A/093
Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta A.Stoļarovas praksē

2019. gada 18. jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PALĪDZĪBAS DIENESTS" par ERAF projekta          „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta A.Stoļarovas praksē” ieviešanu.

Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta A.Stoļarovas praksei .

Projekta kopējās izmaksas – 7 563,70 EUR, Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85 % apmērā (6 429,14 EUR)  no ERAF fonda,  9% apmērā  (680,73 EUR) no  valsts budžeta. Sabiedrību ar ierobežotu atbildību "PALĪDZĪBAS DIENESTS" sedz sava projekta izdevumu daļu  6% apmērā – 453,83 EUR.

Projekta ietvaros laika periodā no 18.07.2019. -20.11.2019. tika iegādāts bērna pārtīšanas galds,  komplekts otoskops ar oftalmoskopu (divas galvas), aukstuma soma, aizslietnis pārvietojams (viendaļīgs), elektrokardiogrāfs ar EKG analizatoru bez galda un ar somu, ausu irrigators(ausu skalojamā iekārta), bērnu izmeklēšanas galds.

Projekta ietvaros laika periodā no 21.11.2019.-12.02.2020. tika iegādāts printeris ( ar kopētāja un skenera iespējām), ergonomiskais krēsls, galda dators un monitors, arhīva skapis un apmeklētāju krēsli.

2020.gada februārī SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” ir pabeidzis  projektu Nr.9.3.2.0/19/A/093 “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana SIA Palīdzības Dienests ģimenes ārsta A.Stoļarovas praksē”. Projekta īstenošanas rezultātā uzlabosies pakalpojuma pieejamība un kvalitāte SIA “PALĪDZĪBAS DIENESTS” ģimenes ārsta A.Stoļarovas praksē.

 

eraf2020